Hallilämmittimen pakokaasun poisto

Harva tykkää dieselin sekä polttoöljyn poltosta syntyvistä pakokaasuista. Moni on havainnut niiden aiheuttavan ikävää oireilua hengityselimissä, suussa ja nielussa, herkimmät ihmiset kertovat silmiensäkin reagoivan. Hallilämmittimen pakokaasun poisto ei ole ongelma Airrex lämmittimien käyttäjälle, sillä polttoaine palaa niin tehokkaasti, ettei tarvita erillistä ulosvientiä pakokaasuille.

Pakokaasuun syntyy vajavaisen palotapahtuman takia erilaisia haitallisia yhdisteitä. Palamattomia hiilivetyjä, hiilimonoksidia eli häkää, erilaisia pienhiukkasia, typenoksidia sekä tietenkin hiilidioksidia.

Hiilivetypohjainen, korkealaatuinen polttoaine kuten diesel voidaan polttaa liki täydellisesti, jolloin pakoputkesta tupruaa enimmäkseen sinänsä vaaratonta hiilidioksidia sekä vettä vesihöyrynä. Ja juuri tähän täydelliseen palamiseen perustuu se, ettei Airrex-infrapunalämmittimissä tarvita pakoputkistoa.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on yksi Suomen harvoista päästömittauksia tekevistä laitoksista. Päästömittauksia vetävä Marko Piispa muistaa Airrex-lämmittimien päästöjen olleen pieniä. Siihen, kuinka turvallisia ne ovat suljetuissa tiloissa ovat, hän ei ota kantaa. Sen selvittämiseksi on hyvä tutustua viranomaisten tekemiin ohjeisiin ja määrittämiin raja-arvoihin.

Airrex infrapunalämmittimen pakokaasut

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP) sekä Ympäristöministeriön ohje hiilidioksidin enimmäispitoisuudelle on 1200 ppm, sisäilmassa tavanomaisissa sääoloissa ja huonetilan käyttöaikana. Työpaikoilla hyväksyttävä altistusraja 8 tunnin työpäivän aikana on 5000 ppm.

Vastaavasti hiilimonoksidia eli häkää ei saisi olla ilmassa 8 h työpäivän aikana jatkuvasti yli 10 mg/m3. Typpidioksidille on annettu haitalliseksi tunnetun pitoisuuden rajaksi 6 ppm tai 11 mg/m3 15 minuutin altistuksen aikana.

Täydellä teholla toimiva Airrex AH-300 muodostaa polttoaineesta tunnissa yhden milligramman häkää kuutiometriin ilmaa, eli sen puolesta suosituksen mukainen raja-arvo alittuisi vielä 10 h työskentelyn aikana. Koska lämmityslaite harvoin käy täydellä teholla koko aikaa, työskentelyaika on paljon pitempi. Ja jos ilmanvaihdosta huolehditaan normaalisti, niin hiilimonoksidi eli häkä ei muodostu minkäänlaiseksi riskitekijäksi.

Hiilidioksidi on sinänsä vaaraton, ihmisen kehossa jopa hyvin tarpeellinen aine. KyAmk:n päästömittausraportin mukaan Airrex AH-300:n pakokaasuissa on 10 % hiilidioksidia, joka sekoittuu hyvin nopeasti huonetilan ilmaan. Näiden seikkojen takia hiilidioksidipäästöä ei pidetä merkittävänä.

Diesel- ja polttoöljyjen poltossa syntyvän typen oksidit luetaan terveydelle haitallisiksi aineiksi. Täydellä teholla käyneen Airrex AH-300:n päästömittausraportissa huomio kiinnittyy siihen, että biodieseliä käytettäessä pakokaasuihin muodostui typpioksideita 201mg/m3, tavallisella dieselillä 183 mg/m3.

Suoraan AH-300:n putken päästä pakokaasuja hengittäessä typen oksidin kuormittavat elimistöä suosituksia (6 ppm tai 11 mg/m3, 15 min altistus) enemmän, mutta pakokaasujen sekoittuminen lämmitettävän tilan ilmaan pienentää pitoisuutta merkittävästi.

Täydellä teholla käyvän Airrex AH-300:n kohdalla viranomaisten määrittelemä haitalliseksi tunnetun pitoisuuden (HTP) raja alittuu, jos lämmitettävän tilan koko on noin 200 kuutiometriä. Se tarkoittaa kooltaan noin 8 x 10 x 2,5 metristä huonetta.

Jos lämmitettävässä tilassa on suosituksen mukainen ilmanvaihto, eli se vaihtuu kahdessa tunnissa, Airrex AH-300:n käyttö on mahdollista alle 100 kuutiometrin tiloissa ilman riskiä mahdollisista typpidioksidin aiheuttamista terveyshaitoista.

Näin pienen tilan 13-15 kW:n tehoinen Airrex AH-300 lämmittää hyvin nopeasti, minkä jälkeen lämmitykseen ei tarvita täyttä tehoa. Se tarkoittaa pienempiä typpioksidipäästöjä, eli niiden aiheuttamien mahdollisten terveyshaittojen pienenemistä hyvin vähäisiksi.

Yhteenveto päästöistä

Yhteenvetona voi todeta, ettei Airrex-infrapunalämmitin tuota millään muotoa vaarallista määrää häkää – erillinen pakokaasun poisto ei siis ole tarpeen. Hiilidioksidia toki syntyy, mutta normaalina ilmaan kuuluvana kaasuna se ei aiheuta terveysriskiä. Typen oksideja voi syntyä pienen tilan alkulämmityksessä viranomaisten määrittelemä haitalliseksi tunnettu pitoisuus.

Riskiä voi välttää olemalla pois (pienestä) tilasta alkulämmityksen aikana ja huolehtimalla sen jälkeen normaalista ilmanvaihdosta. Riskin voi eliminoida johtamalla pakokaasut ulos lämmitettävästä tilasta. Pienempää tehoa tarvitsevan lämmön ylläpidon aikana typen oksidien muodostuminen jää vähäisemmäksi, jolloin niistä ei muodostu haitalliseksi tunnettua pitoisuutta.

Eli hyvin suunniteltu diesel-lämmitin voi polttaa polttoaineen niin puhtaasti, ettei erillistä pakoputkea tarvita. Laskelmiin tutustuttuaan myös päästömittaukset tehnyt Marko Piispa vahvistaa asian:

– Airrex-lämmittimen päästöt olivat kyllä pieniä. Isossa hallissa ne eivät aiheuta terveysriskiä, jos siellä on ilmanvaihto kunnossa.

Tutustu turvallisiin ja tehokkaisiin Airrex lämmittimiin verkkokaupassamme.